KUNDER
Referensuppdrag
Ledningsgrupp
Varför använda Interim Management
Introduktion till Interim Management
Intresserad av våra tjänster
Vanliga frågor/FAQ

KANDIDATER
Arbeta som Interimchef

      

Vi arbetar sedan mer än 25 år professionellt med flexibla lösningar för att lösa behov av temporära chefer och chefer på tillsvidarekontrakt samt rekryteringar till styrelser.

Tillsammans med några av de mest välkända Search-företagen i Norden tar vi också fram lösningar där konceptet Interim Management kombineras med rekrytering för tillsvidareanställningar.

Interim Management International AB tillhandahåller professionella chefer med dokumenterad erfarenhet från en framgångsrik karriär. Våra Interim Managers har bred och djup erfarenhet från en rad branscher och olika chefsbefattningar. Inom Interimsuppdrag kan tidsaspekten vara en mycket viktig parameter. Interim Management International AB har en uppbyggd databas på över 8.000 Interimchefer i Sverige och 8.000 i övriga Norden. Genom denna kapacitet har vi realistiska möjligheter att på 5 dagar få fram en genomarbetad bruttolista till varje uppdrag.

Med rätt erfarenhet för jobbet kan en Interim Manager börja arbeta inom 10 dagar eller ännu snabbare om så behövs. Alla är erfarna chefer och/eller styrelseproffs som kan arbeta individuellt eller i team för att assistera organisationer som behöver en kvalificerad resurs inom General Management, Finans, Ekonomi, IT, Operations, Tillverkning, Teknik, FoU, Logistik, Marknadsföring, Försäljning, Personal och Projektledarskap på alla nivåer.

Interim Management arbetar genom en nordisk organisation med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Utanför Norden samarbetar vi med flera olika nätverk som handplockats.

Att arbeta med rekryteringar på chefsnivå är ett uppdrag där både kunder och kandidater måste känna att det finns ett förtroende. Företaget Interim Management International AB har därför genom åren medvetet byggt en stark balansräkning utan några utlandsengagemang eller ägarskap som skapar beroende till någon part.

  Home

Interim Management International AB,
Vasagatan 36
11120 Stockholm
Tfn: 0708-175102
info@interim.se

Grundat 1989